لیست کارهای خوبت را بنویس

مهم این است که در پایان سال، خودتان را ارزیابی کنید. نقاط قوت خودتان را پیدا کنید و برای سال آینده هدف‌گذاری کنید.

لیست کارهای خوبت را بنویس

می‌خواستم درباره‌ی بهار بنویسم و آغاز سال جدید، اما با خودم گفتم این روزهای پایانی سال خیلی ارزشمند است؛ زیرا می‌توانیم با ارزیابی سالی که گذشت، چراغ راهی برای سال آینده بگشاییم. می‌دانید که در برنامه‌ریزی هم همیشه تأکید ما بر روی نگاه به گذشته است.

حالا از شما می‌خواهم لیست کارهای خوب امسالتان را بنویسید. چه کارهایی را انجام دادید که از آن راضی و خوشحال بودید؟ پدر و مادرتان از کدام کارهای شما بیش‌تر رضایت داشتند؟

این لیست درواقع نقاط قوت شما در سالی که گذشت، است. به این لیست خوب فکر کنید و ببینید در سال آینده برای حفظ نقاط قوت‌تان و کارهای خوبتان چه اقداماتی خواهید داشت.

ممکن است برای خودتان هدف‌گذاری کنید و یکی دو کار خوب را هم به عنوان اهداف جدید خود به این لیست اضافه کنید.

مهم این است که در پایان سال، خودتان را ارزیابی کنید. نقاط قوت خودتان را پیدا کنید و برای سال آینده هدف‌گذاری کنید.