دوران طلایی نوروز، نگینی در برنامه‌ی راهبردی

می‌توان گفت دوران طلایی نوروز همچون نگینی در برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها می‌درخشد.

دوران طلایی نوروز، نگینی در برنامه‌ی راهبردی

نگاهی به برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها نشان می‌دهد که همواره از منطق پیشروی تدریجی پیروی کرده است. در این میان دوران طلایی نوروز منطقی متفاوت را نشانه گرفته است. یک بازه‌ی 4 هفته‌ای استراتژیک که شما می‌ایستید و نگاهی به گذشته خواهید داشت.

این توجه استراتژیک هدف‌های متعددی را دنبال می‌کند.

1- در کنکور و در امتحانات پایان سال بخش مربوط به نیم‌سال اول ممکن است مورد غفلت واقع شود. شما در این دوره مروری دوباره بر نیم سال اول خواهید داشت و دچار این غفلت نخواهید شد.

2- بعضی از دانش‌آموزان نگران نیم‌سال اول هستند و می‌گویند که در بعضی از مباحث نیاز به توجه بیش‌تری دارند. آن‌ها در دوره‌ی طلایی نوروز این فرصت را خواهند داشت تا با آرامش به سراغ این مباحث بروند و آن‌ها را به نقطه‌ی قوت خود تبدیل کنند.

3- در این دوران نقاط قوت شما باعث آرامشتان خواهد شد. در واقع با توجه دوباره به نقاط قوت خود در نیم‌سال اول و حفظ آن، نفس راحتی می‌کشید و متوجه می‌شوید گذر زمان تغییری در آن‌ها ایجاد نکرده است.

می‌توان گفت دوران طلایی نوروز همچون نگینی در برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها می‌درخشد.