گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

آری! در سفر باید شناخت. به قول حافظ شیرازی: گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت. گفت‌وگو با گل‌ها زیباترین کلاس دنیاست؛ زیباترین کلاس درسی که از حضور در آن نهایت لذت را می‌بریم.

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

در تعطیلات نوروز، اگرچه مدرس‌ها تعطیل است اما یادگیری تطیل نیست. می‌گویند در سفر باید شناخت. در سفر فرصت‌هایی هست که نباید آن‌ها را از دست بدهیم؛ فرصت‌های یادگیری از بهار، جنگل، کویر و دریا که هر کدام کلاس درس است. گل‌ها را در بهار باید شناخت. مانند ارغوان که یک لغت فارسی است اما معنای واقعی‌اش را فقط وقتی درک می‌کنیم که آن را به وقت گل دادن در طبیعت ببینیم؛ ارغوان اسم درختی است که در اوایل بهار گل‌های سرخ‌رنگ می‌دهد؛ گل‌هایی به شکل جام و به رنگ عقیق. در بهار طبیعت گل یاسمن را می‌بینید که چگونه پس از ارغوان زنده و شاداب باز می‌شود و گل‌هایی با رنگ‌های سفید و زرد و سرخ می‌دهد.

آری! در سفر باید شناخت. به قول حافظ شیرازی: گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت. گفت‌وگو با گل‌ها زیباترین کلاس دنیاست؛ زیباترین کلاس درسی که از حضور در آن نهایت لذت را می‌بریم.