زندگی‌نامه‌ی دانشمندان را بخوانید

شما هم می‌توانید از همین الان سخت‌کوشی را تمرین کنید تا در آینده بتوانید یک دانشمند شوید.همه‌ی شما خوب درس می‌خوانید و وقتی درباره‌ی علت این موضوع با شما گفت‌وگو می‌کنیم، می‌گویید که می‌خواهید در آینده‌ی پیشرفت‌های علمی زیادی داشته باشید و به قولی می‌خواهید دانشمند شوید.

پس بهتر است برای این‌که بهتر و مؤثرتر در مسیر دانشمند شدن گام بردارید، نگاهی هم به زندگی دانشمندان بیندازید و کمی درباره‌ی مسیری که آن‌ها طی کرده‌اند، بیندیشید.

فکر می‌کنم مهم‌ترین کاری که دانشمندان انجام داده‌اند، سخت‌کوشی و تلاش بی‌اندازه است. آن‌ها موفقیت را چیزی جز تلاش کردن نمی‌دانستند و از هر گونه تلاشی برای موفقیت لذت می‌بردند.

شما هم می‌توانید از همین الان سخت‌کوشی را تمرین کنید تا در آینده بتوانید یک دانشمند شوید.