این همان احساس بی‌وزنی است

وقتی با سؤال کنکور مواجه می‌شوید مثل این است که تمرین ساده‌ای را می‌خواهید حل کنید؛ این همان احساس بی‌وزنی است!

این همان احساس بی‌وزنی است

یکی از تمریناتی که مربیان والیبال برای بازیکن‌های تیم خود تعریف می‌کنند و بازیکن‌ها موظف به انجام آن هستند، بستن وزنه‌هایی به ساق پا و پریدن به بالا در دفعات متوالی و در زمان‌ها و حالت‌های مختلف است. وقتی یک بازیکن با وزنه‌هایی که به ساق پای خود بسته است، چندین بار از حالت سکون یا در حال حرکت به بالا می‌پرد، باید انرژی زیادتری صرف کند و واضح است زمانی که وزنه‌ها را باز می‌کند، خیلی راحت‌تر و بیش‌تر پرش می‌کند و مثل این است که سبک شده است.

حل سؤالات و پرسش‌های سخت و نکته‌دار، آن هم در سه سطحِ نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر، تمرینی بسیار مناسب برای پاسخ دادن به سؤالات استاندارد و ساده‌تر است که شما را قادر می‌سازد تا به‌راحتی بتوانید سؤالات کنکورها را پاسخ بدهید.

وقتی با سؤال کنکور مواجه می‌شوید مثل این است که تمرین ساده‌ای را می‌خواهید حل کنید؛ این همان احساس بی‌وزنی است!