نگین یغمایی رتبه 2 کنکور :جمع بندی مبحث لگاریتم به همراه تست

درسنامه ای مختصر و مفید به همراه تست از سوی مسئول درس ریاضی پایه چهارم ریاضی نوشته شده است که مطالعه‌ی آن برای شما عزیزان مثمرثمر خواهد بود.کنکوری های عزیز ریاضی و تجربی ؛


درسنامه ای مختصر و مفید به همراه تست از سوی مسئول درس ریاضی پایه چهارم ریاضی نوشته شده است که مطالعه ی آن برای شما عزیزان مثمرثمر خواهد بود.


نویسنده : نگین یغمایی رتبه 2 کنکور ریاضی 


فایل را از ذیل دانلود نمایید.فایل های ضمیمه