با این روش‌ها خشمتان را مهار کنید

خشم در واقع حالتی هیجانی برای رهایی از فشار و نوعی وسیله دفاعی است که در مواقعی مثل ناکامی، احساس ظلم و بی عدالتی و تحت فشار بودن بروز می‌کند.

با این روش‌ها خشمتان را مهار کنید

شیوا بِهمنش آسیب شناس درباره مفهوم خشم گفت: خشم در واقع حالتی هیجانی برای رهایی از فشار و نوعی وسیله دفاعی است که در مواقعی مثل ناکامی، احساس ظلم و بی عدالتی و تحت فشار بودن بروز می کند. این حالت اگر افراطی بوده و به وفور در فرد پدید آید می تواند اختلال محسوب شده و روابط فردی و اجتماعی شخص را تحت تأثیر قرار دهد. 

وی ادامه داد: نخستین نکته ای که باید بدانیم این است که "با خشمگین شدن ما هیچ مشکلی حل نمی شود و آسیب آن به صورت مستقیم به خود ما باز می گردد. وقتی خشمگین می شویم در واقع انتقام نادانی و عمل اشتباه دیگران را از خودمان می گیریم!" 

بِهمنش افزود: برای پیشگیری از عصبانیت بهتر است از موقعیت هایی که باعث تحریک عصبی ما می شود تا حد امکان دوری کنیم به عنوان مثال اگر بحث کردن با فرد خاصی ما را عصبی می کند بهتر است برای حفظ سلامت روانی خودمان هم که شده با چنین فردی وارد بحث و مجادله نشویم. 

این کارشناس تصریح کرد: زمانی که خشمگین هستید نفس عمیق کشیده و به آرامی تا 10 بشمارید و سعی کنید واکنش خاصی از خودتان نشان ندهید این کار باعث می شود در همان لحظه قدری از فشار عصبی تان کم شده و آرامتر شوید. اگر عصبانیت تان طولانی شده و فروکش نمی کند بهترین کار تماس با یک دوست و درد دل کردن است چون صحبت کردن در چنین موقعیتی باعث تخلیه هیجانی می شود. 

بهمنش تأکید کرد: تا حد امکان سعی کنید در زمان عصبانیت تصمیمی اتخاذ نکنید زیرا بزرگترین پشیمانی ها نتیجه تصمیم های احساسی است که در لحظه بروز خشم گرفته می شود. 

وی در پایان گفت: پیشگیری همیشه از درمان بهتر است اگر خیلی زود و به دفعات، خشمگین می شوید باید هر چه زودتر دست به کار شوید و جلوی پیشرفت آن را بگیرید، چون یک رفتار در اثر تکرار به عادت تبدیل شده و رهایی از آن به مراتب سخت تر خواهد بود.

منبع :