یک آزمون جامع برای دانش‌آموزان رشته‌ی معارف و علوم انسانی

شما می‌توانید برای جمع‌بندی دو درس اختصاصی خود که جزء منابع کنکور است این سؤالات را که مبحث آن از کل کتاب می‌باشد از خود امتحان بگیرید.

دانش‌آموزان عزیز رشته‌ی معارف 

شما می‌توانید برای جمع‌بندی دو درس اختصاصی خود که جزء منابع کنکور است این سؤالات را که مبحث آن از کل کتاب می‌باشد از خود امتحان بگیرید.

این سؤالات دارای کلید نیز می‌باشد.

با ما همراه باشید دو آزمون دیگر نیز خواهید داشت.