بهادر کامران:جمع‌بندی نکته‌های شکست نور (فیزیک)

در فایل پیوست نکته‌های مبحث آینه‌ها ضمیمه شده و برای کنکوری‌های رشته ریاضی و تجربی قابل استفاده است.در فایل پیوست نکته‌های مبحث آینه‌ها ضمیمه شده و برای کنکوری‌های رشته ریاضی و تجربی قابل استفاده است.

نویسنده: بهادر کامران

فایل های ضمیمه