نوروز 96

سیدمحمدعلی مرتضوی: فایل صوتی جمع بندی «عائد صله و ضمیرفصل»

دوستان سخت کوش رشته‌ی انسانی سلامدوستان سخت کوش رشته ی انسانی سلام!

همانطور که ملاحظه کردید در مطلب قبل موضوع «تانیث فعل» از عربی اختصاصی انسانی را به طور کامل جمع بندی کردیم، در این مطلب و در فایل صوتی زیر، موضوع «عائد صله و ضمیرفصل» را بررسی و جمع بندی می کنیم.

امیدواریم که برای شما مفید و موثر باشد.


فایل های ضمیمه
الکتریسیته ساکن و خازن از فیزیک سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : افشین مینو