نوروز 96


در مجموعه سؤالات کنکور سراسری، 9 سؤال به مبحث مفهوم اختصاص دارد که معمولاً 3 سؤال از کتاب ادبیات فارسی 3 مطرح می‌شود.

در این نامه‌ی آموزشی، ابیات و جملات کتاب ادبیات فارسی 3، به همراه ابیاتی که در کنکور سراسری چند سال اخیر  به کار رفته‌اند، آمده است.

مرور این ابیات می‌تواند در آمادگی این مبحث مؤثر باشد.

77 بیت قرابت معنایی - ادبیات 3


فایل های ضمیمه
جدول تناوبی و روندهای تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : احسان عزیزآبادی