ثبت نخستین تصویر از مریخ در ماموریت اگزومارس

مدارگرد TGO طی ماموریت ExoMars 2016 با موفقیت توانست اولین تصویر خود از مریخ را ثبت کند.

ثبت نخستین تصویر از مریخ در ماموریت اگزومارس

مدارگرد TGO طی ماموریت ExoMars 2016 با موفقیت توانست اولین تصویر خود از مریخ را ثبت کند.

مدارگرد پیگیری گاز (TGO) در روز دوشنبه، 13 ماه ژوئن هنگامی که با سیاره سرخ 41 میلیون کیلومتر (25 میلیون مایل) فاصله داشته، این تصویر را ثبت کرده است.

اگرچه تصویر از وضوح بسیار بالایی برخوردار نیست، اما آژانس فضایی اروپا می‌گوید که دوربین  به درستی متمرکز شده و سیگنال تصویر نزدیک به سطح پیش بینی شده است.

کنترل‌کنندگان این ماموریت ،دوربین و دستگاه‌های دیگر مدارگرد را کنترل خواهند کرد و بدین ترتیب اطلاعات بازگردانده شده برای مطالعه و کالیبراسیون استفاده خواهد شد.

این ماموریت مشترک که با همکاری مشترک آژانس فضایی اروپا و روسکاسموس در 14 مارس راه اندازی شد، در اکتبر به مدار مریخ خواهد رسید.

وظیفه دوربین این مدارگرد مطالعه ویژگی‌های زمین‌شناسی در سیاره سرخ است.