آزمون مدارس نمونه دولتی برای ورود به پایه‌های هفتم ودهم

آزمون مدارس نمونه دولتی برای ورود به پایه‌های هفتم و دهم امروز در سراسر کشور برگزار شد.

آزمون مدارس نمونه دولتی برای ورود به پایه‌های هفتم ودهم

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس،‌ آزمون ورودی به مدارس نمونه دولتی صبح امروز 28 خرداد در سراسر کشور برگزار شد.

این آزمون ویژه دانش‌آموزان ورودی به پایه‌های هفتم و دهم بود و نتایج آزمون نیز دو هفته دیگر اعلام خواهد شد.

داوطلبان در دوره اول متوسطه در مدت زمان ۱۰۰ دقیقه به ۸۰ سؤال و داوطلبان در دوره دوم متوسطه در مدت زمان ۱۲۰ دقیقه به ۱۰۰ سؤال پاسخ دادند

منبع :