خطر برق‌گرفتگی مارماهی ثابت شد

دانشمندان اظهار کردند: مارماهی با بیرون پریدن از آب منجر به کشتن حیوانات دیگر می‌شود.

خطر برق‌گرفتگی مارماهی ثابت شد

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان و به نقل از نیچر، پیش از این برخی از دانشمندان بر این باور بودند که مارماهی از آب بیرون می‌پرد و منجر به از بین رفتن دیگر حیوانات می‌شود، اما این ادعا هنوز ثابت نشده بود. محققان در این بررسی اظهار کردند: زمانی که اسب‌ها در آب بودند، مارماهی به طرف آنها پرید و منجر به از بین رفتن بسیاری از آنها شد. مارماهی قادر به پریدن از آب برای ارائه ولتاژهای بالاتر است. پیش از این هنوز افراد باور نداشتند که مارماهی از آب بیرون می‌پرد و منجر به از بین رفتن حیوانات می‌شود، اما محققان دانشگاه واندربیلت این ادعای 200 ساله را ثابت و عنوان کردند: مارماهی با بیرون پریدن از آب منجر به تولید ولتاژ بالا می‌شود که منجر به از بین رفتن جانداران دیگر خواهد شد. مارماهی قادر به تولید ولتاژ بالاتر از 300 ولت است. پژوهشگران این بررسی را بر روی مارماهی در آزمایشگاه انجام دادند و رفتارهای عجیبی از سوی این حیوان مشاهده کردند.

منبع :