مدال برنز کیانوش رستمی به نقره تبدیل می‌شود

با مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگ وزنه بردار روس، مدال برنز کیانوش رستمی در المپیک لندن به نقره تبدیل خواهد شد.فدراسیون جهانی وزنه برداری فهرست ۱۰ ورزشکار دوپینگی را در المپیک لندن اعلام کرد که در بین آنها نام آپتی آیوکادوف وزنه بردار روس در دسته ۸۵ کیلوگرم دیده می‌شود.

بدین ترتیب مدال نقره این ورزشکار پس گرفته خواهد شد و مدال برنز کیانوش رستمی در این دسته به مدال نقره تبدیل می شود.

خبرگزاری روسیه در این باره گزارش داد فدراسیون جهانی نام ۱۰ ورزشکار را بعنوان دوپینگی معرفی کرده است که در بین آنها نام ایلیا ایلین، وزنه بردار مشهور قزاقستانی در دسته ۹۴ کیلوگرم نیز به چشم می آید. همه این ورزشکاران از فعالیت های ورزشی محروم شده اند.

منبع :