نوروز 96

انتشاردفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد منتشر شد.داوطلبان مجاز به انتخاب رشته باید از روز شنبه 30 خرداد تا دوشنبه دوم تیرماه برای  انتخاب کد رشته های محل خود از طریق سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

امسال داوطلبان می توانند حداکثر 150 کد رشته را انتخاب کنند.

منبع :

برنامه راهبردی درس زیست شناسی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( نوروز 96)
دبیر : زهراالسادات غیاثی