تست آغازیان - زیست شناسی

بحث آغازیان یکی از مبحث‌های مهم زیست دبیرستان است.بحث آغازیان یکی از مبحث‌های مهم زیست دبیرستان است.

برای تسلط شما در این مبحث 40 سؤال همراه پاسخ تشریحی ضمیمه شده است.

نویسنده : توحید عزتی

فایل های ضمیمه