مجتبی میرزاجانپور با شهرداری ارومیه قرارداد بست

تیم والیبال شهرداری ارومیه با مجتبی میرزاجانپور، ملی‌پوش فصل گذشته تیم پیکان قرارداد بست.

مجتبی میرزاجانپور با شهرداری ارومیه قرارداد بست

 پس از ساز جدایی میلاد عبادی‌پور باشگاه شهرداری ارومیه در پست دریافت کننده قدرتی با چند گزینه وارد مذاکره شد تا در نهایت با مجتبی میرزاجانپور بازیکن فصل گذشته تیم پیکان تهران به توافق رسید.

تیم شهرداری ارومیه در این فصل سعید معروف را نیز به همراه نخواهد داشت.

منبع :