نوروز 96

مهرداد محمدی به تیم فوتبال سپاهان پیوست

بازیکن فصل پیش تیم فوتبال راه آهن به تیم سپاهان اصفهان پیوست.مهرداد محمدی که صحبت از حضورش در تیم فوتبال پرسپولیس بود و مذاکراتی نیز در این زمینه صورت گرفته بود امروز سه شنبه با امضا قراردادی در حضور عبدالله ویسی به تیم فوتبال سپاهان اصفهان پیوست.

منبع :

پرتابه از فیزیک چهارم ریاضی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : حمیدرضا بروشکی