مهرداد محمدی به تیم فوتبال سپاهان پیوست

بازیکن فصل پیش تیم فوتبال راه آهن به تیم سپاهان اصفهان پیوست.مهرداد محمدی که صحبت از حضورش در تیم فوتبال پرسپولیس بود و مذاکراتی نیز در این زمینه صورت گرفته بود امروز سه شنبه با امضا قراردادی در حضور عبدالله ویسی به تیم فوتبال سپاهان اصفهان پیوست.

منبع :