تمرینات استقلال استارت می‌خورد

آبی پوشان پایتخت با هدایت منصوریان از روز 27 خرداد تمرینات خود را استارت خواهند زد. با توجه به هماهنگی های صورت گرفته از سوی کادر فنی قرار است آبی پوشان تمرینات فصل 95_96 خود را از 27 خردادماه استارت بزنند با این تفاسیر استقلالی ها از دو روز دیگر برگزاری تمرینات خود را برای فصل آینده از سر خواهند گرفت .

طبق هماهنگی های به عمل آمده دور جدید تمرینات آبی پوشان در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی برگزارخواهد شد.

منبع :