بیماران دیابتی فعالیت ورزشی خود را افزایش دهند

افراد بز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گسالی که دچار بیماری دیابت نوع دو و مشکلات قلبی هستند باید میزان فعالیت فیزیکی و ورزشی خود را افزایش دهند. پیش از این مطالعات انجام شده نشان داده بود که فعالیت فیزیکی زیاد باعث کاهش وزن و کاهش خطر ابتلا به دیابت می‌‌‌‌‌‌‌شود.

مطالعات انجام شده جدید نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد افرادی که به دیابت مبتلا هستند نیز می‌توانند با افزایش فعالیت فیزیکی خود وزن کم کنند و احتمال پیشرفت کردن بیماری خود را کاهش دهند. البته در این بررسی‌ها مشخص شد که شرایط فصلی و آب و هوایی نیز بر میزان فعالیت بیماران تاثیرگذار است.

بیماران در تابستان فعال‌تر از زمستان هستند بنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این بهتر است که بیماران از برنامه خاصی پیروی کنند تا در تمامی فصول فعالیت کافی را انجام دهند.

انجام 150 دقیقه ورزش در طول هفته‌ باعث می‌‌‌‌‌‌‌شود که بیماران هفت درصد وزن خود را کاهش دهند که این رقم قابل توجه است و می‌تواند تاثیر زیادی بر سلامت آنها داشته باشد.

منبع :