انقباض عضلات موثرترین راه برای افزایش قدرت

مطالعات انجام شده در دانشگاه لوبرو نشان داده است که بهترین حرکت ورزشی برای افزایش قدرت عضلات، حرکات انقباضی شدید است.

انقباض عضلات موثرترین راه برای افزایش قدرت

 انجام ورزش‌های قدرتی راهی موثر برای افزایش کارایی فیزیکی و سلامت افراد است. انجام ورزش‌های قدرتی به ریکاوری بعد از آسیب دیدگی و جلوگیری از پوکی استخوان کمک می‌کند.

بررسی‌ها بر روی ورزش‌های قدرتی موثر نشان داده است که حرکاتی که انقباضی شدید بر روی عضلات ایجاد می‌کنند بسیار موثر هستند. این نوع حرکات تاثیر زیادی بر افزایش حجم عضلات دارند.

مدیر این تحقیقات می‌گوید ما بررسی کردیم که چه راهی برای قدرتمند کردن عضلات آسان‌تر است. بررسی‌ها نشان داد که لزوما بهترین راه سخت‌ترین و دردآورترین نیست. انجام حرکاتی که باعث انقباض عضلات می‌شوند به همراه وزنه می‌تواند تاثیر زیادی بر پرورش عضلات داشته باشد.

منبع :