نکات مهم تاریخ ایران و جهان 1، 2 و تاریخ‌شناسی در کنکور 93

نکات مهم درس‌های تاریخ ایران و جهان 1، 2 و تاریخ‌شناسی در کنکور سراسری 93

نکات مهم تاریخ ایران و جهان 1، 2 و تاریخ‌شناسی در کنکور 93

بسمه تعالی

ابتدا سؤال‌های تاریخ در کنکور سراسری 93 را پاسخ دهید سپس فایل ضمیمه را دانلود کنید و نکات و مطالب مرتبط با آن را مطالعه نمایید.