ارتقاء قابلیت تفکیک مکانی درنگاشت فعالیت‌های مغزی

پروژه ' ارتقاء قابلیت تفکیک مکانی درنگاشت فعالیت‌های مغزی به وسیله توسعه فناوری تصویربرداری fMRI' درکشور توسط محققان دانشگاه امیرکبیر درحال انجام است.

ارتقاء قابلیت تفکیک مکانی درنگاشت فعالیت‌های مغزیبه گزارش روزدوشنبه گروه علمی ایرنا ازروابط عمومی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، عباس نصیرایی مقدم مدیر این پروژه که با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی وفناوری رئیس جمهوری در حال انجام است گفت: درهرفعالیت حسی، حرکتی و کلا در ادراکات ما بخش های خاصی از مغز ایفای نقش می کنند، تعیین اینکه کدام قسمت از مغز درگیر کدام یک از فعالیت‌ها است، نگاشت مغزی نامیده می‌شود.

وی با بیان اینکه تشخیص هر چه دقیق تر این مکان‌ها چه از نظر کلینیکی و چه از نظر تحقیقات علوم شناختی بسیار مهم هستند، بیان کرد: برای انجام نگاشت مغزی استفاده از MRI کارکردی (fMRI) روشی متداول و رو به رشد است زیرا درمقایسه با سایر مدالیته‌ها، نگاشت مغزی با دقت مکانی(رزولوشن) بالاتری انجام می‌شود، درعین حال برای بسیاری از فعالیت‌ها هنوز دقت مکانی کافی نداریم و پژوهشگران می کوشند این دقت را از طریق به کارگیری توالی پالس های نوین MRI ارتقاء دهند.

وی گفت: برای این منظور در گذشته یک ایده ابداعی ارائه کرده بودیم که در حال حاضر مراحل ثبت اختراع بین المللی را طی می کند.

نصیرایی مقدم با بیان اینکه ایجاد توالی پالس های جدید بر اساس این گونه ایده ها نیازمند نوعی برنامه نویسی در محیط خاصMRIاست بیان کرد: هدف از انجام این پروژه ارزیابی یک توالی پالس پیشنهادی است که ایده ابداعی مذکور را برای ارتقاء تفکیک مکانی پیاده سازی کند تا عمل نگاشت، بهتر انجام شود.

وی گفت: به طورساده خروجی نهایی این روند دو نرم افزارخواهد بود که یکی از آنها یک توالی پالس جدید است که بر روی دستگاه MRI نصب می‌شود و دیگری نرم افزاری است که برای آنالیز تصاویرحاصل از آن توالی خاص بر روی کامپیوتر تحلیل کننده قرار می گیرد، در واقع با نصب توالی پالس جدید بر روی دستگاه MRI در نحوه تصویربرداری تغییراتی ایجاد می‌شود که امکان ثبت فعالیت های مغزی با دقت بالاتر را فراهم می‌کند.

نصیرایی مقدم، برنامه نویسی توالی های MRI فرآیندی است که پیش از این درکشور ما انجام نگرفته و دستیابی به آن یک گام کلیدی برای دستیابی به خط مقدم تحقیقات نگاشت مغزی در علوم اعصاب است.

عضوهیات علمی دانشگاه امیرکبیر افزود: این نوع برنامه نویسی و پیاده سازی آن بر روی اسکنر های MRI نیاز به مجوزهایی از سوی سازندگان دستگاه ها دارد که دریافت آن در همه جای دنیا مستلزم یک کار حقوقی سنگین است و در ایران نیزنیازمند حمایت وهمکاری مراکز بزرگ و نهادهای دولتی به عنوان مشتریان اصلی بازار عظیمMRI در کشور است، بر این اساس انجام این پروژه فاز اول تحقیقات ما است که در آن امکان سنجی این رویکرد، با همکاری موسسات خارجی برای بخش پیاده سازی، صورت گرفت.

وی بیان کرد: در فازدوم که به زودی با حمایت ستاد علوم وفناوری های شناختی و با عنوان 'ایجاد تکنیک MRI بر اساس افزایش کارایی روش‌های اخذ و تحلیل داده در توالی BOSS- میانگین و به کارگیری آن برای نگاشت دقیق فعالیت‌های مغزی' آغاز خواهد شد بر آنیم تا توالی پالس ابداعی را در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز عملا به کار بگیریم و آنرا به سمت یک محصول دانش بنیان کارآمد برای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی به همراه آنالیز های آماری مورد نیاز پیش ببریم.

منبع :