ماه سرنوشت‌ساز

این روزها در ماه مبارک رمضان قرار داریم؛ ماه مهمانی خدا، عبادت و بندگی. در این ماه شب‌های قدر را داریم که سرنوشت یک‌ساله‌ی ما در این شب‌ها رقم می‌خورد.

ماه سرنوشت‌ساز

این روزها در ماه مبارک رمضان قرار داریم؛ ماه مهمانی خدا، عبادت و بندگی. در این ماه شب‌های قدر را داریم که سرنوشت یک‌ساله‌ی ما در این شب‌ها رقم می‌خورد.

از طرفی داوطلبان کنکور در ماه پایانی سال تحصیلی قرار دارند که عملکرد این ماه در سرنوشت آنان تأثیر بسیار زیادی دارد.

شباهت این دو از جهت تحمل سختی‌ها و اقدامی که باعث آرامش و موفقیت در این مسیر می‌شود زیاد است.

یازده ماه گذشت و مسلمانان در ماه دوازدهم با روزه‌داری در روز و شب‌زنده‌داری در شب به جمع‌بندی اعمال خود می‌پردازند و کسانی که با ذهن شفاف این اقدام را انجام می‌دهند در روز عید فطر بعد از یک ماه روزه‌داری به آرامش می‌رسند و این روز را جشن می‌گیرند.

داوطلبان کنکور تا رسیدن ماه آخر تلاش‌های خوبی داشته‌اند و در این موقعیت زمانی باید با به‌کارگیری جمع‌بندی به روش قلم‌چی، آموخته‌های خود را دسته‌بندی کنند و «خود واقعی»‌شان را برای روز کنکور آماده کنند. پرواضح است که داوطلبانی که با ذهن شفاف و مدیریت صحیح نسبت به این مهم که لازمه‌ی تحقق آن تحمل سختی‌هاست اقدام کنند در روز برگزاری آزمون کنکور سراسری نتیجه‌ی شایسته‌ای خواهند گرفت و روز بعد از برگزاری کنکور برای آنان روز جشن و شادی خواهد بود. امید است با ایجاد مهارت فراشناختی از طریق ذهن و برنامه‌ی شفاف، سرنوشت خوبی را برای خودتان رقم بزنید.