در دوران جمع‌بندی کتابخانه‌ی ذهنمان را منظم کنیم

مغز انسان همواره در دوران تحصیل و به‌خصوص سالیانی که برای آمادگی کنکور درس می‌خوانیم در حال دریافت و انباشت اطلاعات علمی است؛ به‌خصوص توسط حس‌های شنوایی و بینایی.

در دوران جمع‌بندی کتابخانه‌ی ذهنمان را منظم کنیم

مغز انسان همواره در دوران تحصیل و به‌خصوص سالیانی که برای آمادگی کنکور درس می‌خوانیم در حال دریافت و انباشت اطلاعات علمی است؛ به‌خصوص توسط حس‌های شنوایی و بینایی. زمانی به نام کنکور فراخواهد رسید که ما باید از این حجم بالای اطلاعات بهره‌برداری کنیم. به‌خصوص این‌که زمان بازیابی اطلاعات، یک زمان محدود چهارساعته است و محدویت از نظر زمانی وجود دارد. پس وظیفه‌ی اصلی ما این است که این اطلاعات را ابتدا دسته‌بندی و کدگذاری کنیم تا در مدت‌زمان کم، توانایی بازیابی بیش‌تر و باکیفیتی داشته باشیم. تقریباً در زمان دسته‌بندی کردن این اطلاعات باید ورود اطلاعات جدید و انباشت جدید اطلاعات را متوقف کنیم؛ چون هم‌زمان انجام دو کار ورود اطلاعات و دسته‌بندی کردن در یک زمان محدود کار کمی سخت  و تقریباً بی‌نتیجه است.

در کانون روش سه روز یک‌بار و آزمون‌های جمع‌بندی وظیفه‌ی دسته‌بندی کردن اطلاعات را به صورت شگفت‌انگیزی انجام می‌دهد. با یک مثال ساده می‌توان اهمیت موضوع را هر چه بیش‌تر آشکار کرد. کتابخانه‌ای در ذهن خود مجسم کنید که توده‌ی عظیمی از کتاب روی هم انباشته شده است. همه‌ی کتاب‌ها روی هم بدون هیچ نظم و منطقی افتاده و رها شده‌اند. به شما می‌گویند که پس از گذشت چند روز افرادی به کتابخانه  مراجعه خواهند کرد و درخواست کتاب می‌کنند و شما فرصت دارید طی چند دقیقه کتاب درخواستی را تحویل دهید. شما چه خواهید کرد؟ از هم‌اکنون در کتابخانه را خواهید بست و به دسته‌بندی کردن و کدگذاری کتاب‌ها خواهید پرداخت. به طور مثال گروه ادبیات، عربی، زبان، ریاضیات و... و هر دسته هم شامل چندین زیرمجموعه و زیرموضوع است. اکنون شما دارای کتابخانه‌ای هستید که بدون استرس و آشفتگی می‌توانید کتاب مربوط را تحویل دهید. در روز کنکور باید کتابخانه‌ی ذهن شما این چنین باشد. منظم و دسته‌بندی‌شده که بتوان به سرعت در روز کنکور به بازیابی اطلاعات پرداخت. دوران جمع‌بندی ابزاری قدرتمند و کارا جهت منظم کردن و دسته‌بندی هزاران صفحه‌ی کتاب درسی است که در طول دوران مطالعه برای کنکور خوانده‌اید.