خوشه‌ها را برچینیم

لبخند رضایت حاکی از شرایط و وضعیت کنکور از عمل کردن درست به مفاهیم دوره‌ی جمع‌بندی به دست می‌آید.

خوشه‌ها را برچینیم

بچه که بودم فصل برداشت غله می‌رفتم پشت سر پدرم که در حال درو بود و خوشه‌های جامانده از داس یا ریخته بر زمین یا مورد غفلت واقع‌شده را جمع‌آوری می‌کردم و عصر با خوشحالی از میزان جمع‌آوری به خانه می‌آمدم. خوشه‌ها را در چند دسته جمع‌بندی می‌کردم و هر دسته کاملاً تفکیک‌شده بود. چند دسته جو، چند دسته گندم و... .

اکنون تراموای کنکور نود و پنج به آخر خط رسیده و فصل درو و جمع‌بندی دسته‌های متعدد از خوشه‌های یادگیری است. در این ایستگاه محصولات کشت‌شده‌ی چند سال توسط کمباین (ماشین غله‌بر) در حال درو است. این ما هستیم که در این درو باید دسته‌بندی مطالب را چون خوشه‌ها برچینیم و هر کدام را در جای خود قرار دهیم.

ابتکار دوره‌ی جمع‌بندی که مانند بسیاری از مفاهیم آموزشی دیگر با نام کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی) گره خورده است، فضا و بستری را به وجود آورده تا همه به سراغ دروی کشته‌های ماه‌های گذشته‌ی خود بروند. مدیریت زمان برای جلوگیری از غفلت‌ها و مطالب جامانده یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مرحله است. این‌که ساعت‌های زیاد خوانده‌ایم، آزمون‌های مختلف را پشت سر گذاشته‌ایم کافی نیست. این‌که کلاس‌های مختلف رفته‌ایم و درس‌های متعدد را دوره کرده‌ایم کافی نیست. باید هم مطالب را تورق سریع کنیم و هم موارد جامانده را مطالعه کنیم ولی مباحثی را که  مطالعه شده‌اند درو کنیم تا چیزی ضایع نشود و کشت آماده‌ی درو از دست نرود.

در دوره‌ی جمع‌بندی سه روز یک‌بار به این مهم دست می‌یابید که عملاً تمام مطالبی را که در طی حداقل یک سال کنکور یا در کلاس‌ها یا آزمون‌ها یا در برنامه‌ریزی درسی خود خوانده‌اید به محک آزمون قرار دهید تا در زمان کوتاه، هم مرور مطالب صورت گیرد، هم خوشه‌های باقی‌مانده را جمع‌آوری کنید، هم مطالب را به‌خوبی دسته‌بندی کنید و هم استرس و ترس و اضطراب و دغدغه‌های ذهنی را از خود برهانید و به آرامش لازم در آستانه‌ی روز خرمن‌کوبی (روز برگزاری کنکور) برسید. دوره‌ی جمع‌بندی سبب شناخت توان واقعی و معقول از خود می‌شود و دیگر در آزمون کنکور دچار بحران روحی، روانی نمی‌شوید؛ زیرا سطح انتظارات و توانمندی خود را به‌درستی می‌دانید و در انتقال مطالب نه از زمان می‌نالید و نه از سؤال و نه از عوامل برگزاری.

لبخند رضایت حاکی از شرایط و وضعیت کنکور از عمل کردن درست به مفاهیم دوره‌ی جمع‌بندی به دست می‌آید.