تابستان دارم می‌آیم

تابستان با آن همه انتظار از راه رسید و من باید تمام برنامه‌های یادگیری درسی و مهارتی را عملی کنم.

تابستان دارم می‌آیم

تابستان با آن همه انتظار از راه رسید و من باید تمام برنامه‌های یادگیری درسی و مهارتی را عملی کنم.

آماده‌ام در کنار تمام لحظه‌های شاد تابستان یاد بگیرم و بیاموزم.

با تمرین‌های مروری آموخته‌های گذشته را به باد فراموشی نسپارم.

آماده‌ام و گام‌هایم را درست و محکم برداشته‌ام. با گفت‌وگو با پدر و مادرم در دو درس کلاس تقویتی و یک کلاس ورزشی، مهارتی جدید می‌آموزم.

وسایل آماده باشید! قلم به احترام زمان بنویس و دفتر از لحظه‌های تلاشم در دلت حک کن!

کوله‌ام را بسته‌ام و برای آموختن آماده‌‌ام.

زمان را مهار می‌کنم و می‌آموزم.