جزوه زیست1 شهرزاد حسین‌زاده با میانگین تراز 6300

جمع‌بندی دست نویس یکی از دانش‌آموزان برتر ( شهرزاد حسین‌زاده : میانگین تراز 6300 از شهر تهران) ضمیمه شده است.کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

جمع‌بندی دست نویس یکی از دانش‌آموزان برتر ( شهرزاد حسین‌زاده : میانگین تراز 6300 از شهر تهران) ضمیمه شده است.


فایل های ضمیمه