کلاس در خانه

این روش باعث مرور مطالب و تثبیت آن در ذهن می‌شود و هم باعث می‌شود دوستانم مجدداً رفع اشکال کنند و آمادگی بهتری پیدا کنند.

کلاس در خانه

تابستان امسال از راه رسید و ما سه دوست مدرسه را به خانه آوردیم تا سه ماه تابستان به مطالعه بپردازیم. ابتدا به کمک پدر و مادرها یک جلسه‌ی گفت‌وگو ترتیب دادیم و قرار شد از نقاط قوت یکدیگر استفاده کنیم و نقاط ضعف خود را پوشش دهیم. پیشنهاد جالب مادر علی عالی بود. او گفت علی در درس ریاضی نفر اول است و پارسا در درس علوم و من هم در ادبیات نفرات برتر مدرسه‌ هستیم. بهتر است در طول روز زمان مشخصی را برای درس دادن به یکدیگر مشخص کنیم و هر کدام از ابتدای کتاب شروع به درس دادن کنیم مانند معلم مدرسه تمرین بدهیم و حل کنیم.

این روش باعث مرور مطالب و تثبیت آن در ذهن می‌شود و هم باعث می‌شود دوستانم مجدداً رفع اشکال کنند و آمادگی بهتری پیدا کنند.

قرار شد آخر هفته‌ها هم اولیا به همراه ما چند نفر به کتابخانه‌ی محله بیایند و کتاب مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنیم و در پارک هم به بازی و تفریح مشغول شویم و هم کتاب مورد علاقه‌مان را مطالعه کنیم.

هم‌چنین می‌خواهیم مطالب کتاب‌ها را برای یکدیگر هم توضیح دهیم.