خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (5)

بعضی از رتبه‌های برتر هم خودنگاری آزمون را می‌نوشتند که در ادامه‌ی این گزارش مطالعه خواهید کرد.

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (5)

خودنگاری روشی است که منجر به مدیریت هوش هیجانی شما می‌َشود. با خودنگاری علاوه بر این‌که هیجانات خود را کنترل می‌کنید، می‌توانید استراتژی‌های خود را هم بررسی کنید.

قبل از آزمون، نوشتن خودنگاری باعث آرامش شما خواهد شد. این موضوع فارغ از این است که در خودنگاری خود مثبت بنویسید یا منفی. همین آرامش به شما کمک خواهد کرد تا نتیجه‌ی بهتری از آزمون بگیرید.

خودنگاری بعد از آزمون، مدیریت تفکر شما بلافاصله پس از آزمون است که سبب می‌شود تا عملکرد خودتان را از نگاه خودتان به عنوان یک ناظر بیرونی بررسی کنید.

بعضی از رتبه‌های برتر هم خودنگاری آزمون را می‌نوشتند که در ادامه‌ی این گزارش مطالعه خواهید کرد.


حسین صیاد عبدی، رشته‌ی انسانی، رتبه‌ی 2 منطقه‌ی 3 از شهر قدس

نوشتن خودنگاری آغازی و پایانی آزمون باعث می‌شد تا احساسم را مدیریت کنم. نوشتن احساسم از انجام یک کار قبل از انجام آن و نوشتن احساس پایانی از نتیجه‌ی رسیدن یا حتی نرسیدن به نتیجه‌ی دلخواهم انگیزه‌ام را برای رسیدن به هدف و کاهش استرس بالا می‌برد.