خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (4)

بعضی از رتبه‌های برتر هم خودنگاری آزمون را می‌نوشتند که در ادامه‌ی این گزارش مطالعه خواهید کرد.

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (4)

خودنگاری روشی است که منجر به مدیریت هوش هیجانی شما می‌َشود. با خودنگاری علاوه بر این‌که هیجانات خود را کنترل می‌کنید، می‌توانید استراتژی‌های خود را هم بررسی کنید.

قبل از آزمون، نوشتن خودنگاری باعث آرامش شما خواهد شد. این موضوع فارغ از این است که در خودنگاری خود مثبت بنویسید یا منفی. همین آرامش به شما کمک خواهد کرد تا نتیجه‌ی بهتری از آزمون بگیرید.

خودنگاری بعد از آزمون، مدیریت تفکر شما بلافاصله پس از آزمون است که سبب می‌شود تا عملکرد خودتان را از نگاه خودتان به عنوان یک ناظر بیرونی بررسی کنید.

بعضی از رتبه‌های برتر هم خودنگاری آزمون را می‌نوشتند که در ادامه‌ی این گزارش مطالعه خواهید کرد.


گلنار حسن‌زاده، رشته‌ی تجربی، رتبه‌ی3 منطقه‌ی 1 از اصفهان

به همه‌ی دانش‌آموزان توصیه می‌کنم امتحان کنید. به یک بار امتحانش می‌ارزد. همیشه در شروع آزمون انواع و اقسام فکرها به ذهنم می‌رسید. برای این‌که این افکار را از خودم دور کنم خودنگاری آغازین را می‌نوشتم که این افکار را از خود دور کنم و در پایین برگه هدف‌گذاری ده‌دهی را می‌نوشتم و در پایان با خودنگاری پایانی مقایسه می‌کردم و این کار باعث می‌شد اعتمادبه‌نفسم بیش‌تر شود و خودم را بهتر بشناسم؛بنابراین آرامش بیش‌تری را داشتم.