خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (3)

خودنگاری بعد از آزمون، مدیریت تفکر شما بلافاصله پس از آزمون است که سبب می‌شود تا عملکرد خودتان را از نگاه خودتان به عنوان یک ناظر بیرونی بررسی کنید.

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (3)

خودنگاری روشی است که منجر به مدیریت هوش هیجانی شما می‌َشود. با خودنگاری علاوه بر این‌که هیجانات خود را کنترل می‌کنید، می‌توانید استراتژی‌های خود را هم بررسی کنید.

قبل از آزمون، نوشتن خودنگاری باعث آرامش شما خواهد شد. این موضوع فارغ از این است که در خودنگاری خود مثبت بنویسید یا منفی. همین آرامش به شما کمک خواهد کرد تا نتیجه‌ی بهتری از آزمون بگیرید.

خودنگاری بعد از آزمون، مدیریت تفکر شما بلافاصله پس از آزمون است که سبب می‌شود تا عملکرد خودتان را از نگاه خودتان به عنوان یک ناظر بیرونی بررسی کنید.

بعضی از رتبه‌های برتر هم خودنگاری آزمون را می‌نوشتند که در ادامه‌ی این گزارش مطالعه خواهید کرد.


محمدرسول یزدیان، رشته‌ی ریاضی، رتبه‌ی 1 منطقه‌ی 2 از قم

من همیشه قبل از شروع آزمون خودنگاری آغازین را با جملات مثبت آغاز می‌کردم و می‌نوشتم «من امروز می‌توانم نتیجه‌ی خوبی بگیرم» و این جمله باعث می‌شد تمام قدرتم را به کار بگیریم و بتوانم در آزمون‌ها رشد خوبی داشته باشم. این کار باعث می‌شد خودم را باور داشته باشم و افکار پراکنده‌ای را که به ذهنم خطور می‌کرد از خود دور کنم. در جلسه‌ی کنکور هم خودنگاری آغازین را نوشتم و در هر درس هدف‌گذاری کردم و به نتیجه‌ی دلخواهم رسیدم.