خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (2)

قبل از آزمون، نوشتن خودنگاری باعث آرامش شما خواهد شد. این موضوع فارغ از این است که در خودنگاری خود مثبت بنویسید یا منفی. همین آرامش به شما کمک خواهد کرد تا نتیجه‌ی بهتری از آزمون بگیرید.

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (2)

خودنگاری روشی است که منجر به مدیریت هوش هیجانی شما می‌َشود. با خودنگاری علاوه بر این‌که هیجانات خود را کنترل می‌کنید، می‌توانید استراتژی‌های خود را هم بررسی کنید.

قبل از آزمون، نوشتن خودنگاری باعث آرامش شما خواهد شد. این موضوع فارغ از این است که در خودنگاری خود مثبت بنویسید یا منفی. همین آرامش به شما کمک خواهد کرد تا نتیجه‌ی بهتری از آزمون بگیرید.

خودنگاری بعد از آزمون، مدیریت تفکر شما بلافاصله پس از آزمون است که سبب می‌شود تا عملکرد خودتان را از نگاه خودتان به عنوان یک ناظر بیرونی بررسی کنید.

بعضی از رتبه‌های برتر هم خودنگاری آزمون را می‌نوشتند که در ادامه‌ی این گزارش مطالعه خواهید کرد.


احسان باقری،رشته‌ی ریاضی، رتبه‌ی 8 از میاندوآب

من خودنگاری آغازی و پایانی را در جلسات آزمون و روز کنکور اجرا کردم. با نوشتن خودنگاری استرسم کاهش پیدا می‌کرد، به افکارم در ذهنم نظم می‌داد و هدف‌گذاری خود را یادآور می‌شدم و شناخت واقع‌بینانه‌تری از خود داشتم. این کار باعث شد اعتمادبه‌نفس بیش‌تری پیدا کنم.