خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (1)

خودنگاری روشی است که منجر به مدیریت هوش هیجانی شما می‌َشود. با خودنگاری علاوه بر این‌که هیجانات خود را کنترل می‌کنید، می‌توانید استراتژی‌های خود را هم بررسی کنید.

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (1)

خودنگاری روشی است که منجر به مدیریت هوش هیجانی شما می‌َشود. با خودنگاری علاوه بر این‌که هیجانات خود را کنترل می‌کنید، می‌توانید استراتژی‌های خود را هم بررسی کنید.

قبل از آزمون، نوشتن خودنگاری باعث آرامش شما خواهد شد. این موضوع فارغ از این است که در خودنگاری خود مثبت بنویسید یا منفی. همین آرامش به شما کمک خواهد کرد تا نتیجه‌ی بهتری از آزمون بگیرید.

خودنگاری بعد از آزمون، مدیریت تفکر شما بلافاصله پس از آزمون است که سبب می‌شود تا عملکرد خودتان را از نگاه خودتان به عنوان یک ناظر بیرونی بررسی کنید.

بعضی از رتبه‌های برتر هم خودنگاری آزمون را می‌نوشتند که در ادامه‌ی این گزارش مطالعه خواهید کرد.


صبا فکروند، رشته‌ی تجربی، رتبه‌ی 4 از تبریز

من خودنگاری را بارها و بارها در جلسه‌ی آزمون‌های کانون اجرا کردم و از نوشتن خودنگاری به‌ویژه خودنگاری قبل از آزمون احساس بسیار خوبی داشتم؛ زیرا با برون‌ریزی احساسات مثبت یا منفی تأثیر بسزایی در عزت نفس و آرامشم داشت. وقتی از نقاط قوتم می‌نوشتم آن‌ها را برای خودم برجسته‌تر می‌کردم و هنگام آزمون با قدرت بیش‌تری به سؤالات مرتبط پاسخ می‌دادم. در جلسه‌ی کنکور نیز خودنگاری را انجام دادم.