بارش فکری در کانون

یکی از روش‌های تصمیم‌گیری در سیستم‌های مدیریتی پایدار «بارش فکری» است. در این روش همه‌ی اعضایی که صلاحیت تصمیم‌گیری دارند، گرد هم جمع می‌شوند و نظرات خود را بیان می‌کنند.

بارش فکری در کانون

یکی از روش‌های تصمیم‌گیری در سیستم‌های مدیریتی پایدار «بارش فکری» است. در این روش همه‌ی اعضایی که صلاحیت تصمیم‌گیری دارند، گرد هم جمع می‌شوند و نظرات خود را بیان می‌کنند. تمرکز بر کمیت و پرهیز از هر گونه انتقاد باعث مشارکت تمام اعضا، افزایش اعتمادبه‌نفس آنان، درگیر کردن اعضا در تمام مراحل حل مسئله و درنهایت پیوستگی و صمیمیت می‌شود. در این سبک تصمیم‌گیری هر کس به صورت کامل و جامع ویژگی‌های مثبت و مزیت‌های پیشنهاد خود را توضیح می‌دهد. در پایان پیشنهادی که بتواند اکثریت را قانع کند، انتخاب خواهد شد.

سعی ما در کانون قلم‌چی بر این است که کارها را با روش «بارش مغزی» پیش ببریم. از جلسات اتمام حجت گرفته تا جلسات پنج‌نفره همواره تلاش کرده‌ایم تمام نظرات دانش‌آموزان، اولیا، مدیران و پشتیبان‌ها را بشنویم و مزیت‌ها را یک به یک توضیح دهیم. شرکت در جلسات به ما این امکان را می‌دهد که دلایل اصول کاری را بهتر درک کنیم و در تمام طول راه همراه یکدیگر باشیم. اولیای عزیز! فکر، ایده، پیشنهاد و انتقاد شما اصلی‌ترین قسمت تصمیم‌گیری را تشکیل می‌دهد.

سال تحصیلی جدید در راه است. منتظر حضورتان در جلسات هستیم.