رتبه 14 کنکور :در دوران جمع بندی 500 نمره پیشرفت داشتم + فیلم

نگار سادات احمدی - رتبه 14 منطقه2 میانگین تراز من قبل از دوران جمع‌بندی 7400 بود، در آخرین آزمون جامع خود را به 7900 رساندم.

رتبه 14  کنکور :در دوران جمع بندی 500 نمره پیشرفت داشتم + فیلم

نگار سادات احمدی - رتبه 14 منطقه2

میانگین تراز من قبل از دوران جمع‌بندی 7400 بود، در آخرین آزمون جامع خود را به 7900 رساندم.


در دوران جمع‌بندی حدود 500 نمره رشد داشتم.

دلائل پیشرفت خود را موارد زیر می دانم :

1- بررسی دوباره‌ی تمامی سؤال‌هایی که در آزمون‌های کانون غلط زده بودم و یا نزده بودم؛ این بررسی را بسیار دقیق انجام می‌دادم، به گونه‌ای که وقتی از تستی عبور می‌کردم، به طور کامل مفهوم و نکته‌ی آن تست برایم جا افتاده بود.

2- روش سه روز یکبار را به طور دقیق اجرا کردم.

3- در هفته آخر (هفته تورق سریع) از خلاصه‌برداری‌های خودم استفاده کردم.

4- مدیریت زمان را سر جلسه‌ی آزمون و سر جلسه کنکور به طور دقیق انجام دادم. سر جلسه آزمون زمان‌های نقصانی را به طور دقیق اجرا می‌کردم و بازخورد بسیار خوبی نیز در کنکور گرفتم، به طوری که رتبه‌ی خود را مدیون استراتژی بازگشتی که سر جلسه کنکور انتخاب کردم.


فیلم توضیحات نگار سادات احمدی را در ادامه مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه

رتبه 14 کنکور :در دوران جمع بندی 500 نمره پیشرفت داشتم