کنکور 98

رتبه 58 کنکور : در دوران جمع بندی 200 نمره پیشرفت داشتم + فیلم

حسن اسدی‌گندمانی- رتبه‌ی 58 کشوری کنکور تجربی- سال 1393

رتبه 58 کنکور : در دوران جمع بندی 200 نمره پیشرفت داشتم + فیلم

حسن اسدی‌گندمانی- رتبه‌ی 58 کشوری کنکور تجربی- سال 1393

* در دوران جمع‌بندی 200 نمره رشد تراز داشتم.


*مهم‌ترین عامل موفقیت و رشد در دوران جمع‌بندی آرامش و توکل است. البته آرامش و توکل در سایه‌ی انجام بعضی از کارها به‌دست می‌آید.

*ابتدا سه روز یکبار آزمون می‌دادم سپس به سراغ روش دو روز یکبار رفتم.

*در دوران جمع‌بندی کار خلاف عرف و غیرمعمولی انجام ندادم.

 *منابع مطالعاتی من کتاب زرد اختصاصی و هفت‌کنکور زمین و زبان فارسی و یادداشت‌های شخصی بود. خلاصه دروس ابتدای هر مجموعه منابع خوبی برای مرور بود.

*علاوه بر آن چون زمین‌ و زبان فارسی را خوب جمع‌بندی نکرده بودم به سراغ کتاب‌های هفت‌کنکور رفتم.

 *از پدر و مادرم جهت برنامه‌ریزی در این دوران کمک گرفتم. چون آن‌ها با ویژگی‌های شخصیتی من آشنا بودند.

 *یادداشت‌های شخصی را بارها و بارها مرور کردم.

 *دو درس عمومی و اختصاصی را انتخاب کردم و آن‌ها را کامل خواندم که این دو درس زیست‌شناسی و دین و زندگی بود.

*در مورد بقیه دروس پاسخ‌های تشریحی کتاب زرد اختصاصی منابع مناسبی بود.

*با وجود تداخل برخی از آزمون‌ها با کانون در آزمون‌های کانون شرکت کردم و از این رویه بسیار خوشحال هستم.


فیلم توضیحات حسن اسدی را در ادامه مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه

رتبه 58 تجربی : در دوران جمع بندی 200 نمره پیشرفت داشتم