خلاصه روابط فیزیک پیش 1

فیزیک پیش 1 منجر به افزایش سرعت در مرور مطالب شده و تعداد دفعات مرور را افزایش می‌دهد.

کنکوری‌های عزیز رشته ریاضی و تجربی


مطلب پیوست؛

1-در بیاد ماندن فرمول ها در ذهن شما کمک می کند

2 – باعث منظم شدن اطلّاعات شما می شود، در نتیجه سرعت تست زنی بالا می رود.

3 – منجر به افزایش سرعت در مرور مطالب شده و تعداد دفعات مرور را افزایش می دهد.

نویسنده: سعید منبری

فایل های ضمیمه