رضا عباسی اصل:درسنامه‌ی قضیه تالس از هندسه (1) به همراه تست

درسنامه‌ی جامع مبحث قضیه قضیه‌ی تالس از هندسه (1) به همراه نکته و تست

رضا عباسی اصل:درسنامه‌ی قضیه تالس از هندسه (1) به همراه تست

کنکوری های عزیز ریاضی و تجربی؛


فایل درسنامه ی قضیه تالس از درس هندسه (1) را از ذیل دانلود نمایید.


تهیه کننده :رضا عباسی اصل