کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 5 پاسخ- 23 خرداد 95

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی متن اثرگذارتر است...

کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 5 پاسخ- 23 خرداد 95

یک سؤال، 5 پاسخ

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی‌ متن اثرگذارتر است. آدم را به فکر فرو می‌برد، ذهن را می‌پروراند، زبان را به گردش درمی‌آورد و قلم را به حرکت وامی‌دارد! این صفحه متعلق به همه‌ی دانش‌آموزان و مشاوران است؛ همه‌‌ی کسانی که دوست دارند بپرسند و همه‌ی کسانی که جواب‌های‌شان راهی است برای عمیق‌تر شدن و درک بیش‌تر مسئله. برای همین، چه دانش‌آموز باشید چه مشاور و پشتیبان، در این‌جا، هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید یاد بگیرید.


آیا راهی برای جبران کم‌کاری درس‌های عمومی وجود دارد؟

پاسخ 1- دوران جمع‌بندی، دوران اجرای اولویت‌هاست؛ اولویتی که می‌تواند شامل مرور درس‌های عمومی یا اختصاصی شود. از ابتدای دوران جمع‌بندی می‌توانید یک درس عمومی و یک درس اختصاصی را به صورت کامل بخوانید. در هر نیم‌روز روش سه روز یک‌بار هم، یک درس عمومی را در کنار یک یا دو درس اختصاصی مرور و رفع اشکال کنید و از کتاب‌های 7 کنکور و فلش‌کارت‌ها استفاده کنید. تعادل‌ها را رعایت کنید و قبول کنید که در دوران جمع‌بندی، فرصتی برای یادگیری مطالب چالشی ندارید و تبدیل یادگیری‌های ناقص به کامل اولویت مهم شماست.

سارا شفافی

پاسخ 2- اگر نگران درس‌های عمومی خود هستید زمان جمع‌بندی برای جبران زمان دارید. من چند پیشنهاد برای شما دارم:

الف- در فاصله‌ی دو روز و نیم می‌توانید یک یا حداکثر دو درس عمومی را به طور کامل بخوانید که بهتر است درس‌های دین و زندگی و ادبیات باشد که فرار هستند. نیم‌روز اول را می‌توانید به این یک یا دو درس اختصاص دهید.

ب- روی مباحثی که بودجه‌بندی بیش‌تری دارند تمرکز کنید و تست‌های آن مباحث را تمرین کنید.

ج- روی تیپ‌های سؤال‌ها تمرکز کنید. مثلاً در درس ادبیات ببینید روی چه تیپ‌هایی از سؤال‌ها قوی‌تر هستید (مثلاً درک مطلب، لغات یا... از درس ادبیات)؛ روی آن تیپ‌ها تمرکز کنید.

د- کتاب زرد عمومی را در برنامه‌ی هر روزتان قرار دهید و هر روز بین نیم تا یک ساعت تست‌های آن را تمرین کنید.

ه- کتاب هفت‌کنکور و فلش‌کارت، منابعی بسیار پرکاربرد و زودبازده هستند. مثلاً فلش‌کارت تاریخ ادبیات یا واژگان یا احادیث دین و زندگی میانبرهای کاربردی خوبی هستند.

و- از ابزارهای کانون هم می‌توانید از کارنامه‌ی بازیابی و پاسخ به سؤال‌های درست و بعد نادرست قبلی‌تان بهترین استفاده را ببرید.

ز- و راه‌های دیگری که به ذهن خودتان می‌رسد که با حفظ کلیت برنامه و اجرای روش سه روز یک‌بار می‌توانید بهره ببرید و در درس‌های عمومی به حد ایده‌آل و قابل قبولی برسید.

مریم صالحی

پاسخ 3- بهترین روش این است که هنگام جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار، از کتاب زرد عمومی، فلش‌کارت‌ها و کتاب‌های هفت‌کنکور استفاده کنید. این سه ابزار در موفقیت شما در درس‌های عمومی با توجه به کمبود وقت شما بسیار مؤثر و راهگشا هستند.

فرناز طالبی

پاسخ 4- در یک ماه باقی‌مانده تا زمان کنکور، تست‌های کتاب زرد عمومی می‌تواند به عنوان منبعی تأثیرگذار به شما کمک کند از این کتاب، هم به صورت مجموعه‌ای و هم به صورت تک‌درس استفاده کنید. تلاش کنید که با حل تست‌ها، بازیابی مناسبی داشته باشید. هم‌چنین در نیم‌روزها می‌توانید نگاه ویژه‌ای به درس‌های عمومی داشته باشید. خود را موظف کنید در هر نیم‌روز حتماً یک درس عمومی را به‌درستی رفع اشکال کنید و اگر لازم می‌دانید خواندن درس به درس یا موضوعی را در طول چند هفته در دستور کار خود قرار دهید.

سیدمحمد حسینی

پاسخ 5- می‌توانید از زودبازده بودن درس‌های عمومی در مدت باقی‌مانده برای جبران بخشی از کم‌کاری‌های گذشته استفاده کنید و اولین گام هدفمند بودن است. زمانِ محدود پیش رو قطعاً با زمانی که پشت سر گذاشتید مساوی نیست و این به معنی لزوم هدفمند عمل کردن است. بخش‌هایی از درس‌های عمومی که نیاز کم‌تری به مباحث پایه‌ای دارند نظیر لغات زبان، تحلیل آیات پرسؤال دین و زندگی، بخش منصوبات در قواعد عربی و املا، قرابت معنایی و تاریخ ادبیات از جمله مباحثی هستند که می‌توانند در زمان کم بازدهی مطلوبی با توجه به شرایط شما داشته باشند. بازیابی سؤالات سال‌های گذشته به کمک کتاب زرد عمومی با برنامه‌ریزی منظم در زمان باقی‌مانده مکمل این مطالعه‌ی هدفمند خواهد بود.

حسام زینی لشکاجانی