اعتقاد به توانایی‌ها باعث ایجاد نشاط می‌شود

یکی از راه‌های شاد زیستن در زندگی اعتقاد به استعداد و توانایی‌های خود در زندگی است.

اعتقاد به توانایی‌ها باعث ایجاد نشاط می‌شودسیما منادی روان شناس و مشاور در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: دستیابی به آرامش و نشاط درونی یکی از رازهای موفقیت در زندگی است که بجای مردود شناختن خود، خویشتن را بپذیریم و به استعدادها و توانایی هایمان ایمان داشته باشیم. همچنین اطرافیانمان را نیز دوست بداریم و به آنان عشق بورزیم. 

وی افزود: زمانی که رابطه خود را با دنیای درونی خود تغییر دهیم، این تجربه به طور ناخودآگاه در دنیای بیرونی تأثیر می گذارد و باعث تغییر نگرش و دید ما نسبت به اطرافیان و حتی رفتارهای خودمان می شود. 

منادی در ادامه گفت: ایمان به توانایی و استعداد های خود یکی از راه های ایجاد نشاط درونی است زیرا موجب افزایش نشاط و امید به زندگی می شود همچنین لذت بردن از داشته های خود بسیار مهم است. 

وی گفت: با نگاهی به افرادی که حتی از کوچکترین داشته های ما در مسائل مختلف زندگی محروم هستند، می توان شاکر داشته های خود بود و از آن ها لذت برد. 

این روان شناس در پایان بیان کرد:یکی دیگر از راه های شاد بودن در زندگی احترام به اطرافیان و دوست داشتن آنهاست که بجای ایجاد کینه و نفرت می توان با گذشت و صبر نسبت به دیگران، آنان نیز به ما عشق بورزند و در واقع با این کار در مرحله اول خودمان از آرامش و نشاط بهره مند خواهیم شد. 

منبع :