با مثبت اندیش‌ها بیشتر آشنا شوید

مثبت نگری و مثبت اندیشی باعث می‌شود تا بیشتر مورد پذیرش اطرافیان باشیم.

رقیه یار احمدی جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بیان کرد: مثبت نگری و مثبت اندیشی از ویژگی های افراد موفق است که باعث می شود تا بیشتر مشکلات زندگی را باسربلندی پشت سر بگذارند و پله های پیشرفت را سریع تر طی کنند.

وی گفت: یکی از مهم ترین ویژگی افراد مثبت اندیش این است که طرز فکر اطرافیان مبنی بر اینکه  همیشه بدون هیچ عیب و نقصی باشند ،برایشان مهم نیست، زیرا می دانند که هیچ مخلوقی به طور کامل خلق نشده است.

یار احمدی اضافه کرد: از دیگر خصوصیات افراد مثبت نگر این است که هیچ گاه خودشان را به خاطر نقطه ضعف ها و عدم موفقیت در زندگی در گرداب بد بینی گرفتار نمی کنند و در نتیجه از اضطراب و استرس به دور هستند.

این جامعه شناس در پایان مطرح کرد: دیگر ویژگی این افراد برقراری حس تعادل در روابط دوستانه است، به طوری که در رابطه های دوستی خود چنان احساساتی نمی شوند که نقاط ضعف و قوت خود را فراموش کنند و به بهای پذیرفته شدن در جمع دوستان، هرگز نقش بازی نمی کنند تا مورد پذیرش آن ها قرار گیرند.

منبع :