تصور برتری بر دیگران تفکر پرخاشگران است

یکی از عوامل ایجاد رفتارهای خشونت آمیز در کودکان تصور این است که همیشه باید برتر از دیگران باشد.

تصور برتری بر دیگران تفکر پرخاشگران استمجتبی کاشانی روان شناس و مشاور در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: بروز خشم در افراد یکی از عوامل ایجاد شکست در زندگی و همچنین زمینه بسیاری از رفتارهای پرخاشگرانه و گاهی ارتکاب جرایم است. 

وی ادامه داد: یکی از تفکرات منفی که باعث ایجاد خشم در افراد می شود این است که شخص اعتقاد دارد که در هر کاری باید برنده و نفر اول باشد و هیچکس نباید مانع از رسیدن او به اهدافش شود. 

کاشانی گفت: از دیگر تصورات این افراد، این است که با زور گویی و حرف شنوی اطرافیان می توان به خواسته های خود دست یافت و جهان پر از دشمنانی است که مانع رسیدن وی به اهدافش هستند و برای گرفتن حقش باید پرخاشگری کند. 

وی افزود: افراد پرخاشگر تصور می کنند که سازش کردن با دیگران برابر با باخت است و با رفتار های خشونت آمیز می توان بر اطرافیان اثر گذاشت و با آن ها ارتباط برقرار کرد. 

این روان شناس در پایان تصریح کرد: اثبات حق به جانب بودن شخص و همچنین عدم تحمل رفتارهای دیگران هر چند عادلانه باشد از دیگر ویژگی های افراد پرخاشگر است. 

منبع :