جمع‌بندی را هم از معلمان خوب خود بیاموزیم

داوطلبان کانونی کنکور در دوران جمع‌بندی با روش سه روز یک‌بار می‌توانند از معلوماتی که دارند و کم هم نیست، استفاده‌ی بهینه داشته باشند و از همتایان خود موفق‌تر عمل کنند.شاید شما هم از معلمان موفق امروزتان شنیده‌اید که می‌گویند وقتی تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و به کلاس می‌رفتند از نظر علمی توانا اما در کلاس مقداری نگران و مضطرب بودند و به‌خوبی نمی‌توانستند تنظیم وقت کرده و مطالب درسی را در حد رضایت خود ارائه دهند.

برای بهتر شدن لازم نبود کتب دانشگاهی را مجدد مطالعه کنند و بر دانش خود بیفزایند بلکه لازم و مفیدتر آن است که روی طرح درس و نحوه‌ی ارائه‌ی آن و تنظیم وقت کلاس تمرین و تکرار انجام شود و امروز با آرامش و انضباط در مدت‌زمان معین، کلاس را مدیریت و اداره می‌کنند.

این همان چیزی است که داوطلبان کانونی کنکور در دوران جمع‌بندی با روش سه روز یک‌بار می‌توانند به آن دست یابند و از معلوماتی که دارند و کم هم نیست، استفاده‌ی بهینه داشته باشند و از همتایان خود موفق‌تر عمل کنند.