دوران جمع‌بندی و اولین آزمون مشابه با کنکور

یک سال را با انگیزه شروع کردی و به امروز رسیدی. خوب یا بد، راضی یا ناراضی اکنون این‌جایی: اولین آزمون مشابه کنکور سراسری.

دانش‌آموز عزیز!

یک سال را با انگیزه شروع کردی و به امروز رسیدی. خوب یا بد، راضی یا ناراضی اکنون این‌جایی: اولین آزمون مشابه کنکور سراسری.

نتیجه راضی‌کننده یا ضعیف فقط چند هفته باقی مانده  است. چند هفته برای «ای‌کاش»‌هایی که وقتی رتبه‌ها اعلام می‌شود دانش‌آموز با خودش می‌گوید «ای کاش چند سؤال بیش‌تر می‌زدم، ای کاش زمان‌بندی آزمون را رعایت می‌کردم و ای کاش اشتباه کم‌تری داشتم تا رتبه‌ام فقط 10 تا یا 1000 تا بهتر می‌شد و ای کاش...)

بنیامین شهریاری رتبه‌ی 15منطقه‌ی 3 کنکور ریاضی 92 می‌گفت تمام افسوس و ای‌کاش‌های کنکورش مربوط به یک ماه جمع‌بندی بود.

گاهی فقط با یک سؤال یا یک ساعت مطالعه یا یک دقیقه زمان سرنوشت یک سال زحمت رقم می‌خورد.