دوران جمع‌بندی و اولویت‌بندی مباحث

در دوران جمع‌بندی نقش پشتیبان پررنگ‌تر می‌شود؛ بنابراین از دانش‌آموزان و اولیا می‌خواهم که ارتباط خود را با پشتیبان خود بیش‌تر کنند.

دوران جمع‌بندی و اولویت‌بندی مباحث

با شروع دوران جمع‌بندی سردرگمی برخی از دانش‌آموزان زیاد می‌شود اعم از:

1- چگونه بخوانیم؟

2- کدام قسمت‌ها را بخوانیم؟

3- از چه منابعی استفاده کنیم؟

4- چند ساعت بخوانیم؟

در دوران جمع‌بندی نقش پشتیبان پررنگ‌تر می‌شود؛ بنابراین از دانش‌آموزان و اولیا می‌خواهم که ارتباط خود را با پشتیبان خود بیش‌تر کنند.

اما در پاسخ به این 4 سؤال به ترتیب راهکارهای زیر را ارائه می‌دهم:

فرم بازیابی کتاب زرد اختصاصی

با کمک این ارزیابی اسامی تمام درس‌ها نوشته شده و بودجه‌بندی تک تک مباحث در مقابل هر مبحث نوشته می‌شود. در صفحه‌ی مشخص دانش‌آموزان، کارنامه‌ی بازیابی وجود دارد که هر دانش‌آموز موظف است از صفحه‌ی شخصی خود آن را نگاه کند و نتایج و عملکرد خود اعم از تعداد درست و تعداد غلط و تعداد سؤالات نزده‌ی هر مبحث را در فرم مذکور وارد کند. دانش‌آموز با وارد کردن آن‌ها در این فرم در یک نگاه متوجه نقاط قوت و ضعف خود در هر مبحث می‌شود که با بررسی این موارد کم ‌کم می‌تواند ذهن شفاف پیدا کند که کدام قسمت‌ها (مباحث) را در هر درس در دوره‌ی انتقالی باید در اولویت مطالعاتی خود قرار دهد و در دوره‌ی انتقالی کم کم شروع به مطالعه بر روی مباحثی می‌کند که با کمک این فرم انتخاب می‌کند. با راهنمایی پشتیبان منابع مطالعاتی خود اعم از هفت‌کنکور، خلاصه‌درس‌های سایت کانون، تست‌های نشان‌دار قبلی، خودآموز الکترونیکی و از همه مهم‌تر کارنامه‌ی بازیابی را نیز انتخاب می‌کند. پس از طی دوره‌ی انتقالی با خیال راحت وارد دوران جمع‌بندی می‌شود. روش درست که به دانش‌آموزان در این ایام یاد می‌دهیم روش سه روز یک‌بار است. دانش‌آموز باید هر سه روز (شنبه تا سه‌شنبه) با کمک کتاب زرد اختصاصی با برنامه‌ای مشخص و تحت نظارت پشتیبان خود با شبیه‌سازی واقعی یکی از مجموعه‌های کتاب زرد اختصاصی را امتحان ‌دهد. پایان هر آزمون پس از تحلیل آزمون باید دانش‌آموز تصمیم بگیرد که در دو روز و نیم باقی‌مانده چه درسی و چه مبحثی را باید بخوانید. در این مرحله، مرحله‌ی دوم سردرگمی دانش‌آموز شروع می‌شود و با خودش می‌گوید: «آیا در دو روز و نیم می‌توانم تمام مباحث را مرور و دوره کنم و اگر روی برخی از مباحث تمرکز کنم کدام‌ها را بخوانم و در اولویت قرار دهم؟» روش پیشنهادی ما به قرار زیر است:

پس از آزمون در فرم بازیابی کتاب زرد اختصاصی تعداد درست و غلط و نزده‌ی هر مبحث را وارد کنید و با نتیجه‌ی قبلی خود مقایسه کنید. با این مقایسه می‌توانید هم پیشرفت تدریجی خود را کم کم ببینید که باعث کاهش استرس شما می‌شود و هم در انتخاب اولویت‌بندی مباحث شما را از سردرگمی درمی‌آورد و درنهایت با پر کردن این فرم تا پایان دوران جمع‌بندی کم کم متوجه می‌شوید که هر آزمون تعداد درست شما در هر مبحث افزایش یافته و تعداد نزده و غلط‌زده کاهش می‌یابد. نهایتاً پس از پایان دوران جمع‌بندی وارد تورق سریع می‌شوید که مرحله‌ی سوم سردرگمی شما خواهد بود که از خود می‌پرسید: «در یک هفته‌ی پایانی (دوره‌ی تورق سریع) چه بخوانم و چگونه بخوانم؟»

اگر فرم بازیابی کتاب زرد اختصاصی (ایام جمع‌بندی) را در هر آزمون تکمیل کرده باشید، در یک نگاه متوجه می‌شوید که در چه مباحثی پیشرفت داشته‌اید و نقطه‌ی قوت شما است. در ایام تورق سریع آن مباحث را سریع با منابع مطالعاتی که در دوران جمع‌بندی از آن‌ها استفاده کرده بودید و باعث پیشرفت شما شده بود در یک نگاه مرور می‌کنید و حافظه‌ی تصویری خود را از مباحث قوی می‌کنید.

درنهایت یک روز قبل از کنکور اصلی با توجه به فرم بازیابی عملکرد خود، برای روز کنکور هدف‌گذاری می‌کنید که از هر مبحث و از هر درس چند از 10 چه‌قدر خواهد بود تا بتوانید در جلسه‌ی کنکور هم بر اراده‌ی خود و هم بر زمان مدیریت کافی داشته باشید.