چرا سه روز یک‌بار؟

همه‌ی شما می‌دانید که قبل از آزمون سراسری باید تمام مباحث کتاب‌ها را دوره کنید. پس نیاز به روشی دارید که این مباحث مرور شوند.

چرا سه روز یک‌بار؟

همه‌ی شما می‌دانید که قبل از آزمون سراسری باید تمام مباحث کتاب‌ها را دوره کنید. پس نیاز به روشی دارید که این مباحث مرور شوند.

سه روش وجود دارد:

1. مرور پایه‌محور‌ (سال دوم، سال سوم، سال چهارم)

2. مرور درس‌محور (ریاضی، فیزیک، زیست)

3. مروز با روش سه روز یک‌بار (روش جمع‌بندی کانون)

مزیت روش کانون:

1. تمرکز روی مباحثی خواهد بود که لازم است برای آن‌ها وقت گذاشته شود (فراموش‌شده‌ها).

2. با این روش احتمال فراموشی مباحث اولیه صفر خواهد شد؛ زیرا با سؤالات سه روز یک‌بار در حال مرور است.

3. روش مدیریت جلسه‌ی کنکور برای پاسخ‌گویی را تمرین می‌کنید (خودنگاری).

در روش سه روز یک‌بار همه‌ی مباحث را دوره خواهید کرد؛ اما تکرار دوره‌ها با توجه به اهمیت و چالش‌های شما خواهد بود. از زمان شروع این روش جدول پیوست را هر بار که هر مبحثی را مطالعه می‌کنید، علامت بزنید. در پایان دوره با نگاه کردن به این جدول خواهید دید که دوره‌‌ی خود را چگونه مدیریت کرده‌اید. در آخر در یک جمله باید گفت بهترین مشاور برای دوران جمع‌بندی روش بازیابی یا همان روش سه روز یک‌بار است که برای شما برنامه‌ریزی می‌کند.