داستانی برای یک داستان

حالا پسرش می‌توانست 10 دقیقه داستان تعریف کند و این یک دستاورد بزرگ برای پدر بود.یک روز پدر، برگه‌ی امتحان بخوانیم و بنویسیم پسرش را دیدم. معلم در آخرین سؤال امتحان نوشته بود: «یک روز روباهی بود به نام ...» و از دانش‌آموزان خواسته بود که ادامه‌ی داستان را بنویسند. پسر هم نام روباه را «کلاه‌تپلی» گذاشته بود و داستان کوتاهی در دو خط نوشته بود.

یادداشت معلم برای پدر جالب بود: «داستان جالب و بامزه‌ای نوشتی. فقط ای کاش بیش‌تر می‌نوشتی.»

و این آغازی شد بر داستان‌های شبانه پدر و پسر. «خرگوشی نام داکی»، شیری به نام «شانی»، «پسری به نام میکا» و... شب‌های داستانی او و پسرش را رقم زده بود.

حالا پسرش می‌توانست 10 دقیقه داستان تعریف کند و این یک دستاورد بزرگ برای پدر بود.