انتخاب معناداری که تو کرده‌ای

نظری یا هنرستانی فی‌نفسه ارزش نیست؛ ارزش واقعی در انتخاب هدفمند و معناداری است که تو کرده‌ای و حالا به هنرستان آمده‌ای تا استعداد منحصربه‌فرد خودِ واقعی‌ات را بپروری و شکوفا سازی.

انتخاب معناداری که تو کرده‌ای

تصور این‌که هنرستان فقط مخصوص «دست‌به‌آچار»هاست بسیار اشتباه است. هنرستان جایگاه دانش‌آموزانی است که استعداد خاص خودشان را واضح و شفاف کشف کرده‌اند. انتخاب رشته برای هر دانش‌آموزی انتخاب آینده است. نه فقط آینده‌ی تحصیلی بلکه آینده‌ی شغلی نیز به همان اندازه اهمیت دارد؛ بنابراین به‌جاست که درباره‌ی این انتخاب، تأمل، دقت و مطالعه‌ی بیش‌تری داشته باشیم. به تجربه ثابت شده است که انتخاب درست و موفقیت، دو روی سکه هستند؛ اما معیار انتخاب درست چیست؟

هر کس به سبب ژنتیک و کارکرد قشر خاکستری مغزش موجودی منحصربه‌فرد است. عالم هستی بر بنیاد تنوع و گوناگونی شکل گرفته است و تنوع و گوناگونی، اصلی است که بر مبنای آن این عالم شگفت‌انگیز پدید آمده است. کشف این فردیت ناب، رمز اصلی موفقیت است.

نظری یا هنرستانی فی‌نفسه ارزش نیست؛ ارزش واقعی در انتخاب هدفمند و معناداری است که تو کرده‌ای و حالا به هنرستان آمده‌ای تا استعداد منحصربه‌فرد خودِ واقعی‌ات را بپروری و شکوفا سازی.